+421(0)53 4473720

Fotodokumentácia I

V roku 2011 prebehla stavba strešnej konštrukcie, pokrytie strechy krytinou a klampiarske práce na novom oplechovaní veží, rozvody inžinierskych sietí v budove kaštieľa, vnútorné omietky a vonkajšie omietky na severnej, západnej a južnej strane kaštieľa.

V jednej z veží kaštieľa bola otvorená Turistická informačná kancelária, ktorú prevádzkuje Via Mirabilis, n.o.

Juhovýchodné nárožie
Juhozápadné nárožie zvnútra
Južná a západná strana
Južná strana časť nad budúcimi schodami
Južná strana, pohľad z nádvoria
Južná strana, pohľad zo strechy
Južná strana, pohľad zo záhrady
Južná strana, veže
Južná strana, zo záhrady
Východná strana z dolného dvora

1571 - 1599 Kluknava
Slovak republic

GPS 48.920934, 20.939019

Napíšte na recepciu.

EU